TOP 5 ngôi chùa cầu bình an ‘linh thiêng’ trong mùa Vu Lan

Lễ Vu Lan là một truyền thống tốt đẹp về đạo hiếu của người Việt nói chung và Phật tử nói riêng.  Thường vào ngày này, nhà nhà người người đều sẽ đổ xô đến chùa để dâng hương và mâm lễ phật, vớfi mong muốn cầu bình an cho gia đình mình, bên cạnh … Continue reading TOP 5 ngôi chùa cầu bình an ‘linh thiêng’ trong mùa Vu Lan